วิธีการชำระเงิน

ชำระเงินค่าออกแบบ เคาน์เตอร์ / คีออส

1. ค่าออกแบบเคาน์เตอร์/ บูท/ คีออส อยู่ที่      3,000-10,000 บาท ขึ้นไป         (ชำระเต็มจำนวนก่อนการออกแบบ)
2. ค่าออกแบบโลโก้ / ป้ายเมนู /        อย่างละ 3,000 บาท ขึ้นไป                  (ชำระเต็มจำนวนก่อนการออกแบบ)
4. หากมีการลงพื้นที่อย่างเดียวมีค่าลงพื้นที่     1,000 บาท ( หรือตามที่ตกลง )     (ชำระเต็มจำนวนก่อนลงพื้นที่ )
5. แบบแก้ไขได้ 2 ครั้ง หากมีการแก้ไขงานเกิน 2 ครั้ง
คิดครั้งละ 10-15 % ของมูลค่างานออกแบบ 
   
ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการแก้ไข                                                      ( กรุณาชำระค่าบริการก่อนส่งชิ้นงาน )
6.
ไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าแบบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นทำเป็นส่วนลดเมื่อมีการผลิต
   (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับฝ่ายขาย) เนื่องจากต้องมีการเปิดบิลเพื่อจ่ายงานการออกแบบ


หมายเหตุ : หากเป็นการชำระเงินโดยการโอนรบกวนสอบถามเลขที่บัญชีอีกครั้งหรือดูจากใบเสนอราคา
 

การชำระเงินค่าผลิตเคาน์เตอร์ / บูธ / คีออส

          งวดที่ 1 อัตรา 70%  เมื่อสั่งผลิตชิ้นงาน โดยการโอน/ ชำระเงินสด/ เช็ค

          งวดที่ 2 อัตรา 30%  ก่อนส่งชิ้นงาน หรือ วันส่งชิ้นงานเท่านั้น  โดยการโอน/ ชำระเงินสด/ เช็ค

             ( หากเป็นการชำระเงินโดยการโอนรบกวนสอบถามเลขที่บัญชีอีกครั้งหรือดูจากใบเสนอราคา )หมายเหตุ :  1. หากชำระมัดจำ หลัง 17.00 จันทร์-ศุกร์ ทางเราจะนับวันถัดไปเป็นวันที่ 1 ของการผลิตชิ้นงาน
                        (ไม่นับวันหยุด-วันอาทิตย์)   
                    2. กรณีชำระมัดจำ วันเสาร์ - วันอาทิตย์  ทางเราจะเริ่มนับวันจันทร์ เป็นวันที่ 1 ของการผลิต
                        เนื่องจากวัน อาทิตย์โรงงานหยุด
                    3. หากไม่สามารถชำระวันจัดส่งได้รบกวนชำระก่อนวันส่งชิ้นงาน มิฉะนั้น ทางเราขออนุญาติ
                        ยังไม่จัดส่งชิ้นงานจนกว่า ทางลูกค้าจะทำการชำระเงินในส่วนที่เหลือ

 

 


www.4plus-design.com
Engine by MAKEWEBEASY