HOW TO ORDER DESIGN



HOW TO ORDER DESIGN

 


ติดต่อ-สอบถาม

             
                ชำระเงิน

         
         รอดำเนินการ 7 วัน

         
              จัดส่งงาน
 
1. ติดต่อสอบถาม
  1.1 ลูกค้าส่งพื้นที่ แจ้งขนาดเคาน์เตอร์ หรือ รายละเอียดอื่นๆ ให้ทางเราประเมินราคาค่าออกแบบ ผ่าน 2 ช่องทาง
ดังนี้
         LINE ID : @4PLUS
         E-MAIL : 4PLUSDS @ GMAIL.COM
  1.2 ทางเราจะแจ้งราคาการออกแบบให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางตามที่ลูกค้าติดต่อเรามา
  1.3 ค่าออกแบบเริ่มต้นอยู่ที่ 3,000 (เคาน์เตอร์หน้าตรงขนาด 1.5 - 3.0 m)
 
1.4 ค่าออกแบบ 5,000 (พื้นที่ไม่เกิน 9 ตร.ม )
 
1.5 ค่าออกแบบ 10,000 หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่และขนาดของเคาน์เตอร์ (พื้นที่ 10 ตร.ม  ขึ้นไป )

  1.6 งานออกแบบจะออกแบบตามความต้องการของลูกค้า ทั้ง สี ขนาด และประโยชน์การใช้สอย

 
     2. กรณี ฟรีค่าออกแบบ ( ชำระเพียงค่าผลิต )
       1.1 เลือกเคาน์เตอร์ รูปแบบมาตรฐานในเว็บไซต์ รหัส CT 11-01 ถึง CT 12-01
       1.2 การแก้ไข แก้ไขได้ 2 ครั้ง (ต้องไม่ผิดเพี้ยนจากแบบต้นฉบับ)
       1.3 เคาน์เตอร์สามารถเลือกสีได้ตามต้องการ ( ไม่เกิน 2 สี ต่อ 1 เคาน์เตอร์ ) หากเกินคิดเพิ่มสีละ 500 บาท
       1.4 แบบเคาน์เตอร์ที่ส่งห้าง ทางเราจะเขียนเฉพาะจุดติดตั้งปลั๊กไฟ จุดติดตั้งแสงไฟให้ความสว่าง
             และขนาดของเคาน์เตอร์เท่านั้น ไม่รับเขียนงานระบบตามแบบวิศวะ
       1.5 หากต้องการแบบภาพ 3D ก่อนหรือต้องการภาพเพื่อนำเสนอห้าง มีค่ามัดจำแบบ 3,000 - 5,000 บาท
            เมื่อสั่งผลิตจะทำเป็นส่วนลดให้อีกครั้ง

    3. การชำระเงิน
       3.1 ชำระเงินตามใบเสนอราคาเต็มจำนวนก่อนการออกแบบทุกครั้ง ( โดยการโอนหรือชำระเงินสดหน้างาน เท่านั้น )
       3.2 หากมีการแก้ไขงานเกิน 2 ครั้ง กรุณาชำระค่าแก้ไขงานก่อนการส่งชิ้นงาน
       3.3 ไม่มีนโยบายการคืนเงินค่าแบบไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นทำเป็นส่วนลดเมื่อมีการผลิต
            (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับฝ่ายขาย) เนื่องจากต้องมีการเปิดบิลเพื่อจ่ายงานการออกแบบ

    4. ระยะเวลาในการออกแบบ ( หากเร่งด่วน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อนการจ้างงาน)
       4.1  แบบแก้ไขได้ 2 ครั้ง (ระยะเวลาการแจ้งแก้ไขไม่เกิน 30 วัน)
       4.2 ส่งแบบครั้งที่ 1          ภายใน 7 วัน (หลังจากสรุปรายละเอียดทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว)
       4.3 ส่งแบบแก้ไขครั้งที่ 1  ภายใน 7 วัน
       4.4 ส่งแบบแก้ไขครั้งที่ 2  ภายใน 7 วัน
       4.5 ส่งแบบงานทางอีเมลล์ ในรูปแบบภาพ เจเปก(.JPG) หรือ PDF จะได้รับภาพ
            Perspective ซ้าย ขวา หน้า หลัง และ Lay out plan 1 ภาพ
       4.6 
กรณีลูกค้าขาดการติดต่อเกิน 30 วัน ถือว่าสิ้นสุดการทำงาน

    5. กรณีลงพื้นที่
       5.1 กรณีลงพื้นที่อย่างเดียว คิดค่าลงพื้นที่  1,000 บาท (ในเขต กทม. และปริมณฑล)
       5.2 กรณีชำระค่าแบบแล้ว ไม่คิดค่าลงพื้นที่ (ในเขต กทม. และปริมณฑล)
       5.3 กรณีชำระค่าผลิต 70% ยินดีลงพื้นที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ในเขต กทม. และปริมณฑล)
       5.4 การลงพื้นที่ ขอชำระเงินสดค่าลงพื้นที่-ค่าแบบ ก่อนการลงพื้นที่หรือชำระหน้างาน เท่านั้น
            ( ทางเราต้องทำการเปิดบิลเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่)

 
 
" หมายเหตุ : รบกวนลูกค้าทำความเข้าใจเงื่อนไข หากมีข้อสงสัยรบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง "




 

www.4plus-design.com
E-mail :4plus.ds@gmail.com | Line id :@4plus( มี @ นำหน้า)
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 9.00-17.00 น.
Engine by MAKEWEBEASY